ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม


          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

          เมื่อเดินทางถึงในเวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการฯ ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก พร้อมทั้งพบปะกับทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิคมฯ นครพนม ต่อจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปของนิคมฯ นครพนม การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการฯ และคณะ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป   

   

   

   

   

   

                                                                                                                   

p>