ประชาสัมพันธ์งานวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559


         เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นางพรรณงาม เลิศหิรัญวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(ฝ่ายบริหาร) และนายชูวิทย์ เพชรล้ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(ฝ่ายกิจการพิเศษ) ร่วมพิธีปล่อยรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยรถตุ๊กตุ๊ก จำนวน 21 คัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานที่ด้านหลังของรถ และวิ่งรับผู้โดยสารทั่วกรุงเทพฯ