การแถลงข่าวการจัดงานวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 59


          เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ประกอบด้วย

                    - วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. จัดพิธีทางศาสนาคริสต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึก ผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาคริสต์ ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และพลตรี ปราโมทย์ รัตโนภาส เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์

                    - วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 07.09 น. จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานวันทหารผ่านศึก ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร และในเวลา 09.30 น. จัดพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ ณ บริเวณศาลพระภูมิ หน้าที่ทำการองค์การฯ จากนั้นในเวลา 10.30 น. จัดพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การฯ โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี

                    - วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม เพื่อขอพรให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลองตัน) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอก นคร ทนุวงษ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

                    วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก

                    - ในช่วงเช้า เวลา 07.30 น. จัดพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณและสักการะอัฐิ ณ ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี

                    - การประกอบพิธีวางพวงมาลา จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยเป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลาของผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้น ในเวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา

                    - สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย จะจัดที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. จะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดแสดงดนตรีเพื่อให้ความบันเทิงแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ไปร่วมงาน จากนั้น ในเวลา 15.00 น. จัดพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี มีขบวนสวนสนามของกำลังพล 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดน อาสารักษาดินแดน และกองทหารม้า นอกจากนี้ยังมีขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึก ใน 6 กรณีสงคราม โดยองค์การฯ ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามให้ประชาชนได้รับชมตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น.

                    ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไปอีกด้วย สำหรับในปีนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่องาน อผศ. กิฟ แอน เทค เฟสติวัล (WVO Give & Take Festival) “สัปดาห์วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559 ให้ด้วยรัก อิ่มด้วยใจ” ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า สยามพารากอน ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษ “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ดั่งเพชรแก้วแห่งเพชรกล้า” ซึ่งมีภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมยากของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเหล่าทหารหาญ รวมทั้งมีการสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารผ่านศึก อาทิ การแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ไทย – โอชิเอะ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัว   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                   

p>