ผอ.อผศ. เป็นประธานในการให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาทหารผ่านศึกพิการ


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในการให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬา กรุงเทพมหานคร, สังกัดสมาคมกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี และสังกัดสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้น 1   

   

p>