พิธีวันสถาปนา พล.ม.๒ รอ. ครบรอบปีที่ 36


          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 36 ณ แหล่งสมาคมนายทหารกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมในพิธี ในการนี้ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว รวมทั้งได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน “กองทุนสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลในสังกัดกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์”