รอง ผอ.อผศ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน


          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงาน โดยมีการมอบเครื่องหมายอาสารักษาดินแดนประเภทต่าง ๆ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสาฯ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสาฯ ตลอดจนมอบรางวัลให้กองร้อยอาสาฯ และสมาชิกกองอาสาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดยมี ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี   

   

   

   

p>