วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นผู้รับผิดชอบ จัดงานดังกล่าว โดยได้กำหนดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ และพิธีวางพวงมาลา รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงความระลึกถึงวีรกรรม และความเสียสละของทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 101 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 องค์การฯ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารอาสาผู้ล่วงลับ ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตั้งแต่เวลา 09.15 น. โดย พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 จะเริ่มในเวลา 14.40 น. โดยในปีนี้ได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนทายาททหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1

          และในเวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา
         
_______________________________________________________________