ผอ.อผศ.ตรวจเยี่ยม


          เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู่อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู่อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลางและหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์