พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๙


          วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย (คลองตัน) ซอยมูลทรัพย์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือเอก นคร ทนุวงษ์ เป็นประธานในการประกอบ พิธีทางศาสนาอิสลาม ในโอกาสนี้ ได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนทหารผ่านศึก และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากการประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ แล้ว องค์การฯ ยังจัดให้มีพิธีและกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในช่วงเช้าเวลา ๐๗.๓๐ น. จัดพิธีจุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ และสักการะอัฐิ ณ ห้องจารึกชื่อผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา และยังมีการวางพวงมาลาของ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำ ประเทศไทย สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่าง ๆ รวมทั้งจัดพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมี การประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป สำหรับในปีนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่องาน อผศ. กิฟ แอน เทค เฟสติวัล (WVO Give & TaKe Festival) “สัปดาห์วันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ด้วยรัก อิ่มด้วยใจ” ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษ “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ดั่งเพชรแก้วแห่งเพชรกล้า” ซึ่งมีภาพพระราชกรณียกิจที่หาชมยากของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเหล่าทหารหาญ รวมทั้งมี การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารผ่านศึก อาทิ การแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ไทย - โอชิเอะ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือทหารผ่านศึกและครอบครัว   

   

   

                                                                                                                   

p>