อผศ. เตรียมตัวร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD


         พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำขบวนคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เตียมตัวร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD 2015