พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน ที่ระลึกทหารผ่านศึกอังกฤษ


         พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้ นายบุญเลิศ สนใจ เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทน อผศ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน ที่ระลึกทหารผ่านศึกอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 58 ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ/ประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของทหารอังกฤษและทหารในเครือจักรภพอังกฤษ รวมทั้งทหารฝ่ายสัมพันธมิตร ผู้เสียสละชีวิตจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง

          โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ, ผชท.ฝ่ายทหารต่างประเทศ/ประเทศไทย, ผู้แทนเหล่าทัพ, อผศ., ผู้แทนหน่วยงานทหารผ่านศึกอเมริกันในสงครามต่างประเทศ, ผู้แทนสมาคมหน่วยงานของอังกฤษที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และ ผู้แทนโรงเรียนนานาชาติ ตลอดจนชาวอังกฤษ ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของอังกฤษที่พำนักอยู่ในประเทศไทย