รายการข่าวภาคเที่ยง ช่วงรอบรั้วทหาร เข้าสัมภาษณ์ ผอ.อผศ.


         พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยจะนำไปออกอากาศในรายการ ข่าวภาคเที่ยง ช่วง “รอบรั้วทหาร” ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก