อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)

           อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ) ตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธ (กองทัพภาคที่ ๔) ถนนราชดำเนิน เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารเตรียมรบสองมือจับปืน

     ติดดาบเตรียมแทง ชาวบ้านเรียกว่า "จ่าดำ" หรือ "เจ้าพ่อดำ" สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชีย-

     บูรพา  เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๔๘๔


          ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เกิดวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในทวีปยุโรป โดยมีเยอรมนี และอิตาลี ซึ่งเรียกว่าฝ่ายอักษะฝ่ายหนึ่ง กับสัมพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยสหราช-

     อาณาจักร และฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่ง  สงครามได้ขยายตัวกว้างขวาง ครั้นถึง ปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ญี่ปุ่นเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ สงครามลุกลามเข้าสู่ทวีปเอเชีย โดยญี่ปุ่นยกพล

     ขึ้นบกพร้อมกันในประเทศสิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มลาย ู และประเทศไทย  เมื่อเช้าตรู่วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๘๔  ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพเรือ-

     เพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกา
ในประเทศไทย ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกพร้อมกันที่สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช  และ

     ปราจีนบุรี โดยที่ฝ่ายไทยไม่เคยคาดคิด          นอกจากนี้  ในค่ายวชิราวุธยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ  พิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมายุ ๗๒ พรรษา ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์วีรไทย

     เป็นอาคารชั้นเดียวที่ใช้ในการจัดแสดง เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพา  ครั้งกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔