สวัสดิการ     อาชีวสงเคราะห์    ฌาปนกิจสงเคราะห์   สำนักงานรักษาความปลอดภัย     ศาลหลักเมือง     ถาม - ตอบ
 
      หน้าหลัก
 ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์  (ฝสส.)

 ๑. 
อยากทราบว่า...ทหารผ่านศึกบัตรชั้น ๓ นั้นเมื่อเสียชีวิตลงเเล้ว มีสิทธิ้ได้รับอะไรบ้างคะ......

    ตอบ  ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ เมื่อเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการสงเคราะห์
    ค่าจัดการศพ รายละ ๗,๐๐๐.-บาท โดยให้ทายาทยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันเสียชีวิต
   โดยมีหลักฐานการขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้.-
    หลักฐานผู้ตาย
    ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก ฯ ( กรณีบัตรผ่านศึก ฯ สูญหายให้ใช้ใบแจ้งความตำรวจแทน)
    ๒.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตายที่จำหน่ายตายแล้ว
    ๓.สำเนาใบมรณบัตร
    หลักฐานผู้เบิก ( ผู้จัดการศพ )
    ๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน
    ๓.สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีภรรยาเป็นผู้ขอรับการสงเคราะห์ )
    ๔.หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ตามแบบของ อผศ. (ใช้ในกรณีที่ บิดา หรือ มารดา หรือ บุตร
       ของทหารผ่านศึก ฯ เป็นผู้ขอรับการสงเคราะห์)

    ** ติดต่อขอรับการสงเคราะห์ได้ตามที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต ใกล้บ้านท่าน **


 ๒. เหรียญชัยฯ สงครามเวียดนาม ยังไม่ได้รับเหรียญ เนื่องจากจ่ากองร้อยส่งชื่อตกครับ
     แต่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว มีบัตรแล้ว แต่ไม่ได้รับเหรียญ จะทำอย่างไรดีครับ

    ตอบ  คุณก็นำราชิกจจา ฯ ที่คุณบอกว่ามีชื่อคุณอยู่นะคะไปขอรับเหรียญได้เลยคะที่กระทรวงมหาดไทย
    ในเวลาราชการคะ ทางกระทรวงก็จะให้เหรียญคุณ แล้วคะ แต่ชื่อนามสกุลต้องตรงกันนะ


 ๓. จริงรึเปล่าค่ะที่ บอกว่าจะมีทุนให้ศึกษาต่อ ป.โท พอดีพ่อเป็นทหารผ่าศึกบัตรชั้นที่ ๑
     ใครรู้จริงช่วยตอบด้วยค่ะ

    ตอบ  อผศ.จะให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก บุตรทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑
    ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ขณะนี้กำลังร่างระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการให้การสงเคราะห์อยู่

 ๔. เมื่อไรทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเสนอค่าหน่วยไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
    

    ตอบ  อยู่ในระหว่างพิจารณาดำเนินการ ขณะนี้ติดขัดด้านเงินงบประมาณ
    หากได้รับการสนับสนุนเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 ๕. อยากทราบว่าจะทำบัตรทหารผ่านศึก จะติดต่อทำบัตรได้ทุกองค์การทหารผ่านศึกหรือไม่
    และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง


    ตอบ  สอบถามได้ที่แผนกบัตรประจำตัว ๑ ส่วนบัตรประจำตัว โทร ๐๒-๓๕๔๘๕๘๗ ต่อ ๒๕๘
    หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ใกล้บ้านท่านคะ
 ๖. ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ เป็นโรคตับไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพ
     ลูกเรียนอยู่ปี ๓ จะได้รับการสงเคราะห์ไหม

    
ตอบ สอบถามรายละเอียดได้ ที่แผนกสวัสดิการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
    โทร ๐๒-๓๕๔๘๕๘๗ หรือ สำนักงานสงเคราะห์ผ่านศึก ใกล้บ้าน