ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
การเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะเวลาเช่าใช้ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 รวม 3 ปี (36 เดือน)


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
MyPassion
12 - 26 ม.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและหัองสุขาชาย - หญิง ของอาคาร ๓ ชั้น ๑ - ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


[ ข่าวประกาศทั้งหมด ]

ข่าวประกาศอื่นๆ
  • MyPassion
...