ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกการจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการ ทุพพลภาพหรือพิการ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]