ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
22 ถึง 27 มีนาคม 2560

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

ข่าวประกาศอื่นๆ
  • MyPassion
...
ข่าวประกาศอื่นๆ
  • MyPassion
...