ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง การสำรวจที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]