กิจกรรมผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


ข่าวทั่วไป »

ข่าวทั่วไป...
รับสมัครสองชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ข่าวกิจกรรม ผอ.อผศ.
พลเอก พิณภาษณ์  สริวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์-
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นางวาสนา  สริวัฒน์ 
นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง